Skip to content

Missie & Visie

Missie & Visie

Missie

Samen met de inheemse-en tribale gemeenschappen in centraal en Zuid-Suriname werkt ACT-S aan de bescherming en het behoud van de biodiversiteit, cultuur en traditionele gezondheidszorg. Als traditionele bewoners en gebruikers van het bos, staan de inheemsen en tribale gemeenschappen centraal in onze programma’s voor de bescherming van het tropisch regenwoud.

Visie

De traditionele kennis van de lokale gemeenschappen is essentieel voor het behoud van het Amazoneregenwoud. Daarom is het van belang om die kennis te waarderen en te integreren in alle activiteiten. Het is dus belangrijk om de inheemsen en marrons in het gebied te versterken, zodat zij de ecosystemen, met de fauna en flora die daarin voorkomen, kunnen blijven beschermen, zoals zij dat eeuwenlang gedaan hebben. Hierbinnen richt ACT Suriname zich voortdurend op de bescherming van het natuurlijke ecosysteem, haar biodiversiteit én de verbetering van de bestaanszekerheid en ondersteuning van de traditionele culturen.

Kernwaarden

Verantwoordelijkheid:

Wij zijn van mening dat instandhouding onze morele en ethische plicht is. We maken deel uit van de natuur. De natuur is ons thuis, niet onze dienaar

Vastberadenheid:

Wij zijn van mening dat effectieve conservering altijd bij ‘on the ground’ veldwerk begint, wat er ook gebeurt. Hoewel we met uitdagingen en risico‘s te maken kunnen krijgen, laten we onze partners niet in desteek.

 Holisme:

Wij zijn van mening dat tropische bossen en de lokale gemeenschappen die daarin leven, onderling afhankelijke delen van één geheel zijn. We werken aan het beschermen en versterken van beiden.

Vertrouwen:

We slagen omdat we worden uitgenodigd om samen te werken met onze partners. Onze relaties met de gemeenschappen blijven bestaan, omdat ze zijn gebouwd op een fundament van onvoorwaardelijk respect en samenwerking.

Bescheidenheid:

We zoeken leiding, hoop en kracht bij onze inheemse oudsten (‘elders’). We erkennen dat wij hun belevingswereld misschien nooit volledig zullen begrijpen.

Kennis:

Wij zijn van mening dat de kennis en praktijken van inheemse en lokale gemeenschappen essentieel zijn voor natuurbehoud. Evenzo dat traditionele kennis en westerse technologie kunnen samenwerken om het bos te beheren en te beschermen en de gemeenschappen te versterken.

Continuïteit:

Wij zijn van mening dat sterke traditionele genezers en leiders, en de overdracht van hun kennis en cultuur aan opeenvolgende generaties, essentieel zijn voor het behoud van hun gemeenschappen, en dus van het bos.

Integriteit:

We staan achter onze missie en waarden en zullen deze om welke reden dan ook niet compromitteren. We kiezen ervoor om te werken met milieu- en sociaal verantwoordelijke personen en entiteiten.

Gelijkheid:

We delen raakvlakken met onze vele partners. We zoeken actief naar zinvolle en inclusieve deelname van alle leden van de gemeenschappen in onze acties en programma‘s.