Skip to content

Onze Strategie

Het voortbestaan van het bos hangt dus af van het lot van diens natuurlijke bewakers. We beschermen daarom beide.

Om een regenwoud te laten overleven en gedijen, heeft het biologische diversiteit, schoon en overvloedig water en grote uitgestrekte verbonden gebieden nodig. Willen de bewakers gezond zijn, dan hebben die niet alleen basiszaken nodig zoals voedsel, water, energie en medicijnen, maar ook veiligheid en stabiliteit. Daarnaast zorgen zelfbeschikking en sterke traditionele culturen ervoor dat bosbewoners kunnen floreren en hun gebied kunnen beschermen.

Onze Strategie

WIJ WERKEN IN HET VELD

We inventariseren eerst de wensen, behoeften en toekomstverwachtingen van de partnergemeenschappen. Zij stellen vast welke gebieden, economische mogelijkheden en culturele waarden zij belangrijk vinden en laten ons weten wat zij precies nodig hebben voor de ontwikkeling, de bescherming en het behoud daarvan.

Op basis van deze interactie en discussies ontwikkelen wij initiatieven of projecten die ons naar onze gezamenlijke doelen leiden. Samen met de gemeenschappen zorgen wij dat hun stem vanuit de basis wordt gehoord op nationaal, regionaal en internationaal niveau.

Verder ondersteunen wij actief de bevordering van de fundamentele rechten van de inheemse en marrongemeenschappen, waaronder hun recht op autonomie, identiteit, cultuur grondgebied, participatie en ontwikkeling.

ONZE AANPAK

Ons werk en de projecten worden gestructureerd langs een driedelige benadering van natuurbehoud gericht op Leefgebied of Habitat, Levensonderhoud en Bestuur.

  1. Duurzaam gebruik en behoud van natuurlijke habitat: samen met de gemeenschappen streven we naar de bescherming, beheer en herstel van geprioriteerde landschappen in Suriname, inclusief biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen.
  2. Versterking van lokaal bestuur en behoud van tradities: ondersteuning en promotie van het zelfbeschikkingsrecht van de lokale gemeenschappen en behoud van hun materieel en immaterieel erfgoed.
  3. Ontwikkeling van duurzaam levensonderhoud: verbetering van de gezinseconomie en mogelijkheden voor levensonderhoud in de partnergemeenschappen - inclusief hun voedsel-, water-, energie- en financiële zekerheid, veiligheid en fysieke benodigdheden via de formulering van ecologisch en sociaal duurzame projecten en/of initiatieven.