Skip to content

Levensonderhoud

Dorpen in het regenwoud van Suriname zijn veelal uitgesloten van ontwikkelingskansen die voor de gebieden in de kuststrook normaal zijn. Door de geïsoleerde ligging van de dorpen, is het moeilijk voor de dorpelingen om een duurzaam inkomen te genereren voor de aanschaf van levensmiddelen, medicijnen, kleding en andere gebruiksartikelen, maar ook voor de educatie van hun kinderen, m.n. voor vervolgonderwijs in Paramaribo na de basisschool.

In de dorpen lijden de vrouwen het meest onder het gebrek aan inkomsten, omdat zij voor de kinderen en het huishouden moeten zorgen. Dorpelingen, vooral mannen, zien winningsindustrieën ver van huis als hun beste kans op ontwikkeling. Vaak zijn dat bovendien schadelijke extractieve industrieën.

We proberen daarom samen met de gemeenschappen alternatieve bronnen van inkomsten te ontwikkelen die bovendien de natuurlijke samenhang van hun leefgebied in stand houden. Dit doen we door bosbijproducten, de zogenaamde NTFP of Non Timber Forest Products in te zetten inkomstenbron. Door waardeketens van verkoopbare NTFP te ontwikkelen kunnen gemeenschappen een duurzaam bestaan opbouwen binnen hun eigen leefgebied, tradities en cultuur.

Onze ondersteuning bestaat o.a. uit het verschaffen van training, helpen opzetten van productieprocessen, beschikbaar stellen van productiemiddelen en koppelen van opkopers en retailers aan de gemeenschappen.

Levensonderhoud

RANDVOORWAARDEN

Om tot ontwikkeling te komen en zeker ook om bedrijvigheid op te starten zijn er wel basale zaken zoals veilig drinkwater, elektriciteit, telecommunicatie en infrastructuur nodig. Het zijn kritische voorwaarden om succesvol NTFP te vermarkten, maar meer nog zijn het voorwaarden voor gezondheid en welzijn.

VEILIG DRINKWATER

“Een basis voorwaarde voor de gezondheid en de ontwikkeling van het dorp”.

***MAP***

Vellig drinkwater is een basisvoorwaarde voor de gezondheid en ontwikkeling, maar voor veel dorpen in ons regenwoud nog steeds een onbereikbare luxe.  We streven ernaar om stap voor stap, dorp voor dorp, voor zover als de mogelijkheden het toelaten te ondersteunen in de watervoorziening. Zo konden we samen met de dorpsgemeenschapen en met technisch advies van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen een waterinstallatie in het dorp Sipaliwini opzetten.

Het rivierwater wordt door middel van een solar pomp uit de rivier gepompt en gefilterd door een zand- en UV filtersysteem. Dit systeem maakt het water veilig om te drinken. Het gefilterde water komt in grote durotanks terecht en wordt van daaruit gepompt naar het hele dorp. Integraal onderdeel van onze aanpak is het trainen van dorpelingen volgens een train de trainers methode in het onderhoud van hun systemen. Hierdoor kunnen zij zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer.

ZONNE-ENERGIE

 

Er zijn geen wegen naar de verafgelegen dorpen in ons regenwoud, laat staan een elektriciteitsnetwerk. Energie is een basisbehoefte voor ontwikkeling. Zoals de meeste dorpen in Zuid-Suriname leefden de inwoners van de dorpen Tepu, Curuni en Sipaliwini tot 2018 zonder elektriciteit. Zij konden slechts beperkt activiteiten uitvoeren en waren afhankelijk van de dieselgeneratoren en diesel die door de overheid werden aangeboden. Sinds 2019 hebben de huishoudens in de dorpen continu elektriciteit!

Wij werken uiteraard uitsluitend met zonne-energie als duurzame bron en trainen ook hier de dorpelingen om zelfstandig voor het onderhoud van de installaties te kunnen zorgdragen.

Het pilotproject dat in 2015 begon met de opleiding van 2 vrouwen van Tepu in India, is uitgegroeid tot een modulair zonne-energiesysteem dat uit 75 zonnepanelen bestaat, met een totaal vermogen van 20 KW!

***PHOTO***

Ontdek het verhaal van de inheemse ‘solar ingenieurs’: Anna Nantawi en Ketoera Aparaka, een Trio en een Akurio. Lees meer over hun ervaringen tijdens de training in India. Een rijke en emotionele ervaring voor hen allebei én voor de gemeenschap van Tepu in Zuid-Suriname! Act Suriname is Bare Foot College dankbaar voor haar inzet en de ingenieuze wijze waarop zij niet-geletterde vrouwen versterkt in verschillende sectoren, door gebruikmaking van signalen, symbolen en lichaamstaal.

http://www.act-suriname.org/de-kracht-van-de-vrouw/

Tepu onder de zon 

****INSERT VIDEO HERE****

AFVALBEHEER

Jonge vrouwen in actie.

Moderne tijden brengen modern afval met zich mee. Een gebrek aan infrastructuur levert daarbij een extra uitdaging op. Als natuurbeschermingsorganisatie is het van groot belang de dorpen te helpen een antwoord te vinden voor dit probleem.

Sinds 2017 ondersteunen we een programma van afvalbeheer, begeleid door de afvalcommissie van het Triodorp Tepu. Een vrijwilligersgroep van proactieve jonge vrouwen werd gekozen om ervoor te zorgen dat het dorp schoon blijft en dat er bewustwording komt door voorlichting. Ook hebben ze een workshop gevolgd over het behandelen van restmaterialen en deelgenomen aan excursies naar een  recyclingfaciliteit in Paramaribo en een grote schoonmaak dag op het strand van Braamspunt nabij de Atlantische Oceaan.

De groep vrouwen trekt nu naar andere dorpen om daar de bewustwording te vergroten en anderen te trainen in duurzaam afvalbeheer.

VOEDSELZEKERHEID

Het programmaonderdeel ‘voedselzekerheid’, deels uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), is bedoeld om de traditionele landbouwsystemen, en daarmee de voedselzekerheid, te verbeteren én inkomsten te genereren voor gemeenschappen, in het bijzonder vrouwen. Veel bosbijproducten zoals planten en dierlijke hulpbronnen hebben marktpotentieel.  Tribale en inheemse vrouwen bezitten een grote rijkdom aan traditionele kennis van het bos en zijn daardoor van groot belang in het waarborgen van voedselzekerheid.

Voeding als basis voor gezondheid, moet gewoon altijd aanwezig zijn.

DE AANPAK

Trainingen in duurzame landbouw methoden en workshops over voeding en gezondheid stellen de dorpelingen in staat om de voedingswaarde van hun oogst te verhogen. Er wordt ook gekeken naar alternatieve bronnen van inkomsten, optimalisering van de landopbrengst en vaststelling van mogelijke afzetmarkten.

De alternatieve inkomstenbronnen zijn momenteel biologische peper productie, biologische honing, propolis, verse kruidenthee, noten en notenolie en inheems handwerk. De ontwikkeling van deze waardeketens draagt ook bij aan de bescherming van de biodiversiteit en lokale cultuur.

WhatsApp Image 2023-05-13 at 13.00.11
WhatsApp Image 2023-05-13 at 13.00.14
FB_IMG_1621552025971
WhatsApp Image 2021-05-11 at 3.38.34 PM

*** Pictures or icons of the products ***

Om de producten aansluiting te laten vinden op de markt, zoeken wij voor de gemeenschappen naar commerciële partners die bereid en in staat zijn de producten af te nemen en te vermarkten. Wij willen dienen als een tijdelijke brug die uiteindelijk slechts indirect betrokken zal zijn bij de waardeketen en marketing van het product. Momenteel werken wij samen met Green Child N.V. voor de voedselproducten (onder het merk Amazon Wellness) en met Readytex N.V. en Icana voor de arts & crafts (onder het merk Inïrï)

BIOLOGISCHE PEPERPRODUCTIE

Onze biologische peper heeft een “hart”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peper (pemeï/pepre) is een belangrijk voedingssupplement voor plattelands- en stedelijke gemeenschappen in heel Suriname. We hebben het initiatief genomen om een groep van 80 vrouwen uit Kwamalasamutu, Tepu en Matawai te ondersteunen bij de productie van peperpoeder.

De pepers worden zonder chemicaliën geplant en verzorgd. Na de oogst worden de pepers met veel zorg op een eeuwenoude traditionele manier verwerkt tot peperpoeder.

Het planten, verwerken en verkopen van peper is een duurzame bron van inkomsten voor de vrouwen in eerdergenoemde dorpen. De dorpen in het zuiden van Suriname zijn vrijwel geïsoleerd. Het is heel moeilijk voor dorpelingen om een duurzaam inkomen te genereren om benodigdheden zoals voedsel en medicijnen te betalen. Vrouwen in de dorpen leiden hieronder het meest, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de zorg van de kinderen en het huishouden.

Het landbouwprogramma is opgezet in samenwerking met het Surinaamse Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De doelen zijn verandering brengen in de situatie van deze vrouwen, de deelnemers technische en zakelijke vaardigheden bij te brengen en producenten beter te organiseren. Zo wordt het product duurzamer, krijgt het een hogere kwaliteit en een groter volume, waardoor het kan worden verkocht via gevestigde als aanvullende kanalen. Dit landbouwprogramma is ook gericht op de aanpak van bestaande bedreigingen voor de peperaanplant, zoals de parasolmieren.

BIOLOGISCHE HONING VAN ANGELLOZE BIJEN - tëwainen wanë

In het inheemse dorp Kwamalasamutu in Zuid-Suriname zijn we in 2018 gestart met een pilotproject voor het kweken van bijen. De doelstelling is om gezonde, biologische en duurzame honing te produceren en te promoten door gebruik te maken van lokale traditionele kennis en zo te zorgen voor een extra inkomstenbron en voedsel voor de gemeenschap.

In de eerste fase van het project werd onderzocht welke honingbij ‘de beste’ is, zowel qua smaak als de hoeveelheid geproduceerde honing. Daarnaast werd uitgezocht op welke manier de bijen het beste kunnen worden gekweekt.

Het Trio-volk is al goed bekend met de lokale variëteiten en beschouwt hun honing als een delicatesse. Er werd besloten dat verschillende soorten angelloze bijen (van de stam Meliponini) zullen worden gekweekt. De Trio’s kennen dertig verschillende soorten bijen! De biologische honing heeft een zoete smaak en is heel gezond.  Het wordt  TAMAKA-wane genoemd, naar de Inheemse stammen Tareno of Trio-Mawayana-Katuena en Akuryo. Wane betekent honing in het Trio.

De trekkers van het project zijn leiders en genezers van de gemeenschap: Kamanja, Wuta, Korotai, Keng, Pansokoro en Oseinjo. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij bood initiële logistieke en technische ondersteuning aan, waarna een consultant uit Brazilië dit overnam, verder ontwikkelde en uiteindelijk een handleiding opleverde voor honing productie.

Met technische assistentie oogst de gemeenschap nu niet alleen honing, maar ook propolis, bekend om de ontstekingsremmende en antimicrobiële werking. Propolis is een lijmachtige substantie die de bijen produceren vanuit natuurlijke boom-en planthars en die ze o.a. gebruiken om “kieren” en andere gaten in hun nesten te dichten. Het idee om een bijproduct zoals propolis te ontwikkelen was interessant voor de gemeenschappen omdat er relatief weinig inspanning voor nodig is. Ze zijn elke dag druk met veel essentiële activiteiten op de kostgrondjes, in de jacht of visvangst en in de huishouding. De productie van propolis was dus heel aantrekkelijk, want met de investering van een gering aantal arbeidsuren kunnen zij op de lange termijn duurzaam oogsten!

“Mijn vader heeft me geleerd over de verschillende soorten bijen, en hoe ik de honing het beste kon oogsten. Ik heb nu zeven bijenkorven met verschillende bijensoorten, maar ik wil graag uitbreiden naar vijftig korven. Als we het samen doen en ieder tien korven heeft, kunnen we meer honing produceren.”

Keeng Kum

 

Nest van angelloze bijen in Kwamalasamutu (Tinoto Wanë) de zogenaamde zwarte potten bevatten nectar, pollen en honing.

**VIDEO***

****Photo or icon***

VERSE KRUIDENTHEE UIT ZUID SURINAME

Ons kruidentheeproject begon medio 2017 in het dorp Kwamalasamutu. In de eerste maanden namen weinig dorpelingen deel aan het initiatief omdat kruidentheeproductie een onbekende activiteit was. De gemeenschap gebruikte wel kruiden als medicijn, maar het was geen culturele norm om kruidenthee als drank te maken. Gelukkig nam de belangstelling toe naarmate de pilotactiviteiten van het theeproject vorderden.

Deelname stond open voor alle dorpelingen, maar vanaf het begin toonden vooral jongere vrouwen belangstelling. Een lokale vrouwelijke leider, Endonie, is getraind om te zorgen dat protocollen worden gevolgd voor een duurzame oogst, hygiëne, efficiëntie, administratie, betalingen en aangepast beheer van het project. ACT en de vrouwen zullen een ​coöperatie oprichten om vaardigheden te ontwikkelen voor een duurzaam lokaal beheer van het project. Ook komt er een gemeenschappelijk fonds om financiële onafhankelijkheid op te bouwen en in voorraden te investeren.

In de pilotfase zijn vier soorten thee geprobeerd: spiraalgember (siwiru, in het trio), wilde gember, citroengras en kattenklauw (pijana oroi in het Trio). De eerste drie zijn eenzaadlobbigen, die bekendstaan om hun veerkracht en snelle hergroei door knollen of wortelstokken. Deze theesoorten zijn erg geschikt om duurzaam te oogsten; in het wild en op plantages.

Citroengras is een niet-inheemse plant die in het verleden is geplant en in het dorp in grote hoeveelheid voorkomt. Kattenklauw is een veel voorkomende en productieve liaan die groeit in secundair en primair bos. Momenteel oogsten de vrouwen vooral spiraalvormige gember en kattenklauw. De theesoorten worden beschouwd als algemeen elixer voor een gevoel van welzijn en ontspanning, maar ze hebben beiden ook specifieke een heilzame eigenschappen.

Leer meer over het productieproces door te klikken op de onderstaande link:

https://www.amazonteam.org/sustainable-income-generating-projects-in-the-forests-of-suriname/

 

INHEEMS HANDWERK

Nijverheidsproducten worden al eeuwen op traditionele wijze door de Inheemse vrouwen gemaakt en gebruikt. Om de kansen op de markt te vergroten en de waardeketen te ontwikkelen hebben we samen met vrouwen van Kwamalasamutu, Apetina, Tepu, Sipaliwini en Curuni het merk Inïrï ontwikkeld. Inïrï betekent "alles dat gemaakt wordt door de Trio's en Wayana's". De producten worden overwegend gemaakt met bosbijproducten die in het bos worden verzameld. Decoratieve accessoires zoals halskettingen en armbanden, en bruikbare accessoires als hangmatten en babydragers van geweven katoen zijn enkele van de producten. De vrouwen verwerken ook moderne kunstvormen in de traditionele nijverheidsproducten om te kunnen inspelen op de behoefte van de markt.

 

We verzorgen trainingen voor om de kwaliteit van de producten af te stemmen op de eisen van afzetmarkten. Zo hebben we Atelier Dore, een van de meest gerenommeerde juwelier ontwerpers van Suriname bereid gevonden specifieke design workshops voor de vrouwen te houden. Hierdoor is een aanzet gegeven tot duurzame ontwikkeling op basis van unieke culturele tradities, vervat in  innovatieve hoogwaardige artistieke producten.

Om de verkoop van de producten te stimuleren hebben wij samen met de vrouwen een Facebook pagina opgezet voor de producten. Door het kopen van deze producten levert u een bijdrage aan alternatieve inkomsten, duurzame ontwikkeling en het behoud van zowel de biodiversiteit als unieke artistieke tradities.

Vanuit de gemeenschappen worden de volgende producten aangeboden:

  • Kettingen en armbanden van natuurlijke zaden
  • Kettingen en armbanden van kralen (synthetisch)
  • Babydragers gemaakt van zelf geweven katoen of wol
  • Inheemse banken
  • Diverse gevlochten keukenhulpmiddelen (matapi, manari en wawai)
  • Souvenirs zoals pijl-en-bogen en muziekinstrumenten

 

EETBARE PADDESTOELEN

In 2015 en 2018 hebben we samen met de gemeenschappen en mycoloog Daniel Winkler twee expedities uitgevoerd van Curuni tot Sipaliwini. Tijdens deze periode zijn 220 macrofungi-soorten of eetbare paddenstoelen verzameld. Het resultaat van deze expedities wordt gebruikt voor een inventarisatie van eetbare paddenstoelen en voor informatie aan de gemeenschappen over hun potentieel voor voedselzekerheid en inkomsten.

Kijk naar de presentatie van Daniel Winkler (Engels)

***VIDEO***

Lees meer over macrofungi-soorten:

https://www.amazonteam.org/hunting-for-indicator-mushrooms-in-surinames-rainforest/

***MUSHROOM POSTER***

 

WhatsApp Image 2023-05-13 at 13.05.07
WhatsApp Image 2023-05-13 at 13.05.07 (1)

PRODUCTEN KOPEN OF BESTELLEN?

AMAZON WELLNESS:

https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Amazon-Wellness-365627727479032/

Amazon Wellness (amazon-wellness.com)

INIRI:

https://www.facebook.com/TrioWayanaIniri/

Readytex Souvenirs and Crafts - Home | Facebook

Icana NV - Home | Facebook

DISCLAIMER: ACT – Suriname is een ngo en maakt geen winst op deze producten; de inkomsten gaan direct naar de gemeenschappen. Wij bieden technische ondersteuning aan en koppelen de producenten aan bestaande markten.