Skip to content

Home

ACT Amazon Conservation Team Suriname

Conservation on the frontlines

Waarom een gezond regenwoud een gezonde planeet betekent

Het voortbestaan van de Amazone heeft grote gevolgen voor het leven op onze hele planeet. Een gezond Amazonewoud dat intact is zal de klimaatpatronen helpen stabiliseren waarvan wij, onze wereldeconomieën en ecosystemen afhankelijk zijn. Het regenwoud zal blijven dienen als de grootste opslagplaats van biodiversiteit ter wereld en onderdak bieden aan een breed scala aan organismen die van potentieel grote waarde zijn voor de menselijke gezondheid.

Het Amazon Conservation Team Suriname is erop gericht ervoor te zorgen dat de onschatbare hulpbronnen en diensten die door het ecosysteem van de Amazone aan de planeet worden geleverd, kunnen blijven bestaan ten behoeve van toekomstige generaties.

De beschermers beschermen

Moderniteit heeft snelle en abrupte veranderingen met zich meegebracht in de culturen van traditionele gemeenschappen en heeft historisch gezien een spoor  nagelaten van zowel ecologische als culturele vernietiging in het Amazonegebied.

ACT heeft geconstateerd dat in ons gebied, de gezondheid van het milieu vaak evenredig is aan de kracht van inheemse en tribale cultuur. Wij geloven dat wanneer deze culturen worden gekoesterd, de stamgemeenschappen gedijen en zodoende zorgen voor een beter beheer van een gezond ecosysteem van het regenwoud.

Daarom is de missie van het Amazon Conservation Team Suriname samenwerken met inheemse en tribale gemeenschappen om de biodiversiteit, cultuur en traditionele gezondheidszorgsystemen in de Guyana’s en Noord-Brazilië te beschermen en bewaren.

Why are they persecuting us?

On this path of leadership, and as long as I can remember, I have experienced war. By: Waira Nina Jacanamijoy...

Training Children and Youth as Bird Watchers of the Amazon-Andes Transition Region

The kindi, or hummingbird, is a spiritual messenger who always has something to tell us when he is present; that...

Securing Land Rights for Indigenous Communities in Colombia: A Methodology

Ensuring the collective survival of indigenous peoples requires guaranteeing their rights and access to traditional lands. In Colombia, indigenous peoples’...

Collective Empowerment in the Yunguillo Reserve of Colombia’s Inga People

In memory of the three youth of the Yunguillo reserve murdered in September 2018. ACT works with the Inga indigenous...